Založ si blog

Ako poslanci za naše peniaze nepracujú, diel 1.

  • Trilógia poslaneckej dochádzky
  • Poslancom sa nechce chodiť na hlasovania
  • Veľká štatistika

 

Už dlho som sa chystala, že si pozriem, ako vážne poslanci berú hlasovania o zákonoch, ktorými nám predpisujú, ako máme žiť. Poslednou kvapkou bolo vyhlásenie poslankyne SaS Cigánikovej pre HN televíziu uviedla, že ona nesleduje americké prezidentské voľby, lebo ju to príliš nezaujíma. A tak som si dala námahu a naklikala si každého jedného poslanca a jeho vymeškané hlasovania, aby som zistila, čo ich vlastne zaujíma.

Hneď na začiatku chcem upozorniť, že trilógia nemá ambíciu hodnotiť prácu poslancov ako takých, nezaoberá sa ich prínosom pre slovenskú politiku. Trilógia len poukazuje na to, či sedia tam, kde majú sedieť a hlasujú, lebo koniec koncov, to je ich práca.

Pokiaľ majú poslanci pocit, že slúžiť ľuďom sa má predovšetkým inak, odporúčam založenie občianskych združení a prenechanie mandátu poslanca niekomu, kto bude mať záujem sa zaoberať legislatívou, ktorá ovplyvňuje nás všetkých, preto už dopredu upozorňujem, že na argumenty typu : „Ale pre tie ženy znamenalo viac, že som prišla na ich konferenciu, ako keby som sedela v parlamente a hlasovala,“ ani odpovedať nebudem, lebo ich považujem za prejav syndrómu spasiteľa a nepochopenie práce poslanca Národnej rady.

Ďalej uznávam, že „poctivosť“ vládnej koalície v dochádzke je značne ovplyvnená tým, že sa snažia presadzovať svoj program. Neospravedlňuje to však neúčasť opozície a nezaradených poslancov.

Rada by som ešte podotkla, že som nesledovala účasti na výboroch, lebo to by bola ďalšia veľká kapitola.

Spočítala som neprítomnosť na hlasovaní každého poslaneckého klubu spolu a vydelila počtom poslancov.

Toto sú výsledky:

poslanecky-klub-1

 

Ďalej ponúkam štatistiku TOP 10 poslancov, ktorí majú najviac vymeškaných hlasovaní:

poslanec

Dôvody neprítomnosti na hlasovaní sú rôzne. Pracovná zahraničná cesta, zdravotné dôvody, ale taktiež záležitosti, ktoré podľa mojej mienky nemajú dostať pred hlasovaním v Národnej rade prednosť. Každého z týchto hriešnikov si prejdeme a zhodnotíme, či sú jeho dôvody na vymeškanie hlasovania adekvátne, pochopiteľné.

 

 

 

 

 

 

TOP 10 poslancov, ktorí majú najmenej vymeškaných hlasovaní. (Keď mali viacerí 7 hlasovaní, dala som všetkých):

statistika3

 

 

 

 

 

 

 

 

A nakoniec v sumáre to vyzerá s prítomnosťou na hlasovaní takto:

statistika5

 

 

 

 

Nezaradení poslanci

Keďže zo štatistík vyšli, čo sa týka dochádzky, najhoršie nezaradení poslanci, začneme touto skupinou a pozrieme sa na dôvody ich neprítomnosti bližšie. Nie všetky totiž korešpondujú s realitou.

Katarína Macháčková 219 vymeškaných hlasovaní

Pani poslankyňa Macháčková je skvelým príkladom toho, prečo by primátori nemali byť poslancami. Pozrime sa na jej odôvodnenia neprítomnosti na hlasovaniach v Národnej rade:

machackova1

26.10. bol naozaj prezident Andrej Kiska v Prievidzi. Osobne tento dôvod neprítomnosti v parlamente uznávam, na druhej strane je to o dôvod viac, prečo by mala byť funkcia poslanca nezlučiteľná s funkciou primátora.

machackova2

 

Kvôli návšteve prezidenta vynechala napríklad tieto hlasovania:

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eugena JURZYCU, Ľubomíra GALKA, Jozefa RAJTÁRA, Eduarda HEGERA a Petra ŠTARCHOŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja DANKA, Martina GLVÁČA, Tibora BERNAŤÁKA, Gábora GÁLA a Andreja HRNČIARA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky – tzv. náhubkový zákon.

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia…Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.

11. – 12.10. sa pani poslankyni narodila vnučka Katarínka, sprevádzanie rodinného príslušníka je podľa mojej mienky adekvátne ospravedlnenie machackova3

9.9. uvádza poslankyňa ako dôvod neprítomnosti pracovné povinnosti. Otvárala Banícky jarmok v Prievidzi ako primátorka. Ďalší dôvod na nezlučiteľnosť funkcií. V tento deň sa v parlamente hlasovalo len o jednej veci: Návrh na vytvorenie skupín priateľstva v rámci Slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie a voľbu ich predsedov. Hlasovanie o návrhu uznesenia.

 6. – 7.7. dôvod choroba – nemám dôvod pani poslankyni neveriť

30.6. – 1.7. dôvod choroba – avšak hlodajú vo mne pochybnosti. 1.7. prijala kadetov MBA Prievidza, ktorí sa stali majstrami Slovenska.

machackova4

Vynechala však len jedno hlasovanie a to o Návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi KALlŇÁKOVI, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Hlasovanie o návrhu podpredsedu NR SR Danka, aby sa rokovalo aj po 19 hod. až do ukončenia bodu.

14.– 15.6. dôvodom boli naplánované odborné vyšetrenia. Nemám dôvod neveriť.

26.4. vedenie mestského zastupiteľstva. Ďalší bod do kolónky „nezlučiteľnosť funkcií“.

21. – 22.4. zdravotné dôvody. Nemám dôvod neveriť.

Mám však a nejaké nezrovnalosti. Čo sa dialo 28.4.?

machackova5

Pani Macháčková je možno dobrou a veľmi aktívnou primátorkou, no má najviac vymeškaných hlasovaní v parlamente, a preto by mala zvážiť, či je schopná napĺňať oba mandáty. K tomu ešte pani Macháčková s pánom Beblavým, pani Petrík a pani Zimeovou zakladajú iniciatívu na pomoc občanom s ich rôznorodými problémami. Je to ušľachtilá myšlienka, ale ako občan by som dala prednosť, keby zastupovali moje záujmy v parlamente, pán Beblavý a pani Petrík majú totiž tiež požehnane vymeškaných hlasovaní. Ale o tom nižšie.

 

Miroslav Beblavý 183 vymeškaných hlasovaní

beblavy1

20.10. vystúpenie na konferencii. Naozaj tam mal 20 slidovú prezentáciu. Je otázkou, či poslancova osobná prezentácia slúži ľuďom a bola dôležitejšia ako hlasovanie o doplnení zákona o elektronických komunikáciách, o organizácii pracovného času v doprave, o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti…

19.10. seminár CEPS. Bol o infraštruktúrach finančného trhu. Trvanie 13:15 -14:30. Kvôli tejto nepochybne skvelej, 1:45 h trvajúcej akcii vynechal hlasovania o zdravotnom poistení, o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže, o zmenách v zákone o konkurze a reštrukturalizácii, o doplnení zákona o sociálnych službách…atď. Všetko sú to témy, ktorým sa venuje a ku ktorým máva tlačové konferencie.

11.10. opäť seminár CEPS, avšak v podujatiach CEPSu som tento seminár nenašla… V každom prípade v Belgicku bol.

beblavy2

6.– 7.7. prezentácia antikorupčných reforiem na Ukrajine. V parlamente sa nehlasovalo, resp. iba o jednom procedurálnom návrhu, takže počet vymeškaných hlasovaní za túto cestu – 1.

17.6. rokoval s európskou komisiou. Na jeho FB ani stránke o tom nie je ani zmienka, možno som len nedôsledne hľadala…

24.5. seminár CEPS. Ten sa však konal 23.5. jeden seminár sa končil o 17:00, povedzme že bol na tom, lebo ten sa končí neskôr a 24.5. sa hlasovalo v parlamente až o 11:00 a hlasovalo sa do 17:15. To hádam mohol stihnúť, či?

Nechal si tak ujsť hlasovania o svojich obľúbených témach. O verejnom obstarávaní, o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, o preukazovaní pôvodu majetku, o sociálnom poistení, o živnostenskom podnikaní, o správnych poplatkoch…atď. Argument, že niektoré hlasovania boli len o tom, či to prejde do druhého čítania, neobstojí.

Potom tu mám nejaké nezrovnalosti. Tlačovka či hlasovanie?

beblavy

Kde ste napríklad boli počas týchto, laickým okom dôležitých hlasovaní? Ani pracovná cesta, ani žiadosť o ospravedlnenie účasti.

 

beblavy3

Neskôr ste na hlasovanie už prišli. Zaspali ste na 11:00?

beblavy4

27.10. ste doobeda ešte hlasovali, poobede čo? Padla? V Bratislave ste boli.

beblavy5

K vašim odborným úspechom vám gratulujem, ale je potrebné vybrať si. Buď ako poslanec hlasovať o veciach, ktoré dávajú mantinely 5 miliónom Slovákov, alebo vedecko-odborná práca.

O opäť, doobeda hlasujeme, poobede padla?

beblavy6

Kde ste boli 28.4.? Chápete, ako občana ma zaujíma, prečo ste nehlasovali v parlamente za návrhy opozičného kolegu ohľadom zrušenia Mečiarových amnestií…

beblavy7

 

 

Simona Petrík 138 vymeškaných hlasovaní

Simona Petrík je jednou z parlamentných super matiek, ktoré nás presviedčajú, že starostlivosť o novonarodené dieťa a práca v parlamente sa dajú skĺbiť.

Pozrime sa teda na jej dôvody vymeškania:

petrik1

Tak sa dajme do toho. Ospravedlnené 26.4. Kde ste boli 22.4. a 27.4?

petrik2

27.4. bola pani poslankyňa prítomná len na večerných hlasovaniach.

Na ďalší deň sa to opakuje, doobeda neprítomná, poobede prítomná. Je možné, pani poslankyňa, že tak ako každej matke vám prebdeté noci dávajú zabrať? Je to normálne, normálne ale tiež je ostať prvé mesiace s dieťaťom doma.

petrik3

Kde ste boli, keď sa hlasovalo o vyslovení nedôvery Kaliňákovi?

petrik4

Kde ste boli 6.9. doobeda? Opäť ste prišli až na večerné hlasovanie.

petrik5

A teraz lahôdka: 27.10. ste odišli z NR SR, aby ste sa zúčastnili na diskusii, ako to ženy môžu dotiahnuť ďaleko? Až do NR SR, kam potom nechodia pracovať? Táto diskusia bola dôležitejšia ako zákon o lobingu a neziskovkách?

petrik7

petrik8

A portál Ženy v meste si úspešnú ženu predstavujete tak, že dotyčná si neplní pracovné povinnosti? Nech je diskusia akokoľvek dôležitá pre ženy, prvoradou prácou poslanca je hlasovať. A nie si nechávať škrabkať ego ako odborníčka na ženské možnosti.

Pani poslankyňa, v parlamente sa nehlasuje každý deň. Schôdze sú pár dní do mesiaca. Myslíte, že by ste si na svoju prácu mohli nájsť čas? Ak vidíte svoje uplatnenie v radení matkám, urobte si neziskovku, webovú stránku. Ak nemáte chuť chodiť do parlamentu, odovzdajte svoj mandát a slúžte ľuďom inak a hlavne si na to zarábajte sama.

petrik6

 

V druhom diely tejto trilógie sa pozrieme na poslancov opozície, pretože skončili v dochádzke na druhom mieste. Podrobnejšie sa pozrieme na panie Remišovú, Pčolinskú a aj Nehézi. Z pánov nás bude zaujímať pán Poliačik, Klus a Fecko. Možno mrkneme aj na ostatných.

Ak by ste druhý diel trilógie nechceli hľadať na Pravde, určite bude zverejnený na Výber blogov a článkov podľa Alex.

 

Tragikomédia Kordovej vulgárnosti a Kollárových ritiek

18.11.2017

Je tragikomické, že sa pána Kordu v kauze „Me Too“ zastal práve Boris Kollár. Málo verejne činných osôb totiž prejavuje tak málo úcty k ženám ako práve predseda parlamentnej strany Sme viac »

Prečo by mali byť Marián Kotleba odsúdený a ĽSNS zrušená

02.08.2017

Často sa pri diskusiách o zrušení ĽSNS jej priaznivci odvolávajú na demokraciu a na právo slobodne vyjadrovať svoj názor či v horšom prípade svoje politické presvedčenie. Dnes sa budem snažiť viac »

Bezzubé brechanie poslankyne Remišovej na Ficovu Karavánu

27.06.2017

Poslankyňa OĽaNO Veronika Remišová napísala v nedeľu večer status na sociálnu sieť, v ktorom obviňuje premiéra Roberta Fica, že nebojuje za slovenské záujmy na európskej pôde, pretože viac »

lekár, prehliadka, pediater

Slováci by privítali najmä reformu v zdravotníctve, vyplýva z prieskumu

21.11.2018 14:37

Zmeny by však uvítali aj v ďalších sektoroch.

ekonomika, kalkulačka, graf, rozpočet

Slovenský rozpočet Brusel akceptoval, je v súlade s pravidlami

21.11.2018 14:34

Slovenský návrh rozpočtového plánu na rok 2019 je podľa eurokomisie vo všeobecnosti v súlade s Paktom stability a rastu.

SÚDY: Pojednávanie so sátorovcami

Vydalo pole obete sátorovcov?

21.11.2018 14:30

Dve mŕtve telá zakopané na poli pri obci Veľké Dvorníky v okrese Dunajská Streda. Takýto nález našli policajti po približne mesiaci prekopávania lokality.

Spravodlivosť, súd, súdnictvo, kladivko

Trnavský samosprávny kraj podal žalobu na zariadenie Čistý deň

21.11.2018 14:23

Dôvodom by malo byť, že podľa samosprávy budovu a pozemky, ktoré Čistý deň užíval na základe zmluvy, zariadenie odmieta kraju vrátiť.

alexandrajanouskova

Len ďalšia Blog.Pravda.sk stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 23
Celková čítanosť: 110228x
Priemerná čítanosť článkov: 4793x

Autor blogu

Kategórie